ANALYSE | Wat betekenen de cijfers in het jaarverslag van Feyenoord

ANALYSE | Wat betekenen de cijfers in het jaarverslag van Feyenoord

24 reacties 24
Foto: Pro Shots
Feyenoord presenteerde op 10 oktober de cijfers over het financiële jaar 2021-2022. Bij betaald voetbalorganisaties loopt de rapportage gelijk aan die van het voetbalseizoen, in dit geval van 1 juli 2021 tot 30 juni 2022. Feyenoord presenteerde zogezegd een resultaat van negatief 4,5 miljoen euro. Maar wat betekenen al die cijfers nu eigenlijk. FR-Fans.nl heeft voor jullie geprobeerd het één en ander inzichtelijk te maken. Dit aan de hand van de jaarverslagen van de afgelopen zeven jaar. Resultaat De jaarverslagen, voor veel supporters wellicht ongrijpbare materie. Toch is dit het belangrijkste document om te zien hoe de club er écht voor staat. Laten we beginnen met het resultaat. Het resultaat is wat er overblijft als alle kosten van de omzet zijn afgetrokken en als de belasting is verwerkt. In het seizoen 21/22 was dit 4,5 miljoen euro negatief. Het resultaat voor belastingen bedraagt 9,7 miljoen negatief. Het verschil, bijna 5,2 miljoen wordt gezien als opbrengst voor Feyenoord. Verliezen mogen namelijk in de toekomst worden verrekend met winsten. Feyenoord weet nu al dat het resultaat in seizoen 2022/2023 positief zal zijn. Over die winst hoeft minder belasting betaald te worden een verwacht bedrag van 5,2 miljoen euro. Een blik op de nettoresultaten van de afgelopen zeven jaar leert ons dat seizoen 21/22 met 4,5 miljoen euro verlies het minst slechte jaar is sinds seizoen 17/18, toen behaalde Feyenoord een resultaat van positief 11,6 miljoen euro. Wanneer wordt gekeken naar het resultaat voor belasting, was alleen het coronajaar 2020/2021 slechter. De omzet die Feyenoord in het afgelopen seizoen behaalde is het op één na hoogste in de afgelopen zeven jaar(waarvan twee coronaseizoenen). Alleen seizoen 17/18 was hoger (99,4 miljoen), vanwege de poulefase Champions League. Personeel Feyenoord heeft sinds seizoen 2015/2016 een enorme groei in medewerkers gerealiseerd. Waar het zeven jaar geleden gebruik maakte van 178 full time medewerkers, was dat in 2021/2022 maar liefst 277 full time eenheden(FTE). Dat is ook terug te zien in de loonkosten die op het hoogste niveau ooit zijn met 48,2 miljoen euro. Een stijging van 11 miljoen ten opzichte van vorig jaar. En van 20 miljoen ten opzichte van seizoen 2015/2016. Dit heeft natuurlijk ook te maken met het opwaarderen van contracten van spelers en prestatiebonussen in verband met de Conference League. Ondanks de enorme stijging van de personeelskosten heeft Feyenoord een operationeel resultaat van ca 1 miljoen positief. Dit is dus het resultaat uit onder andere wedstrijdontvangsten, merchandise en partnerships maar exclusief het resultaat op spelersmateriaal. Ook dat is het beste resultaat sinds seizoen 2017/2018. Eigen vermogen Het eigen vermogen heeft een flinke klap gehad sinds het seizoen 2017/2018. Zonder de extra inkoop van aandelen van de VvF op 1 februari 2022 van 3,9 miljoen euro was het eigen vermogen per 30-06-2022 zelfs negatief geweest. Het eigen vermogen is een graadmeter voor hoeveel vet een onderneming op de botten heeft. Bij Feyenoord bestaat dit eigen vermogen uit de overige reserves (alle behaalde resultaten uit het verleden), het gestorte kapitaal en het bedrag dat de VvF heeft ingebracht bij inkoop van de aandelen. Het bedrag dat de VvF heeft betaald boven de waarde van de aandelen heet de agio reserve. In het geval van Feyenoord is de agio reserve na de storting in februari 40,7 miljoen euro. De som van alle resultaten tot en met seizoen 2021/2022 bedraagt 39,8 miljoen negatief. Zonder de Vrienden van Feyenoord zou de club dus een negatief eigen vermogen hebben van bijna 40 miljoen euro. Spelersmateriaal Dan het spelersmateriaal. Het spelersmateriaal wordt in de jaarrekening gepresenteerd onder de immateriële vaste activa. Te zien in de jaarrekening is dat er in seizoen 2021/2022 18 miljoen euro is geïnvesteerd in nieuwe spelers ten opzichte van 13 miljoen een jaar eerder. Ter vergelijking in seizoen 2017-2018 gaf Feyenoord 30 miljoen euro aan nieuwe spelers uit. De aanschafprijs van spelers wordt over de duur van hun contract variërend van één tot vier jaar afgeschreven. Oftewel de kosten die Feyenoord maakt wordt over meerdere jaren uitgesmeerd in het resultaat. Die afschrijving betreft alleen spelers die per 30-6 nog op de loonlijst staan. Als een speler wordt verkocht heet dat een desinvestering, ook de afschrijvingen die op die speler hebben plaatsgevonden worden bij verkoop gedesinvesteerd. Transferresultaat Dus, het transferresultaat van 9,9 miljoen euro bestaat in 2021-2022 uit het volgende: De transfersom die wordt ontvangen minus de originele aankoopprijs plus wat er al was afgeschreven. In het geval van Feyenoord vertrokken de eerder gekochte Steven Berghuis, Ridgeciano Haps, Bryan Linssen, João Teixeira, Liam Kelly en Nicolai Jørgensen. Zij brachten volgens Feyenoord 5,6 miljoen euro op. Deze spelers hadden een aanschafwaarde volgens de jaarrekening van 22,1 miljoen euro. Hiervan was al 20,2 miljoen euro afgeschreven. Dan blijft er nog 3,6 miljoen euro van de inkomende 5,6 over als resultaat. Daar worden afschrijvingen van 14,3 en bijzondere waardeverminderingen van 6,5 ton van af getrokken en is het transferresultaat dus negatief 10,6 miljoen. Het resultaat op jeugdspelers wordt direct verwerkt. Op Wouter Burger en Jordy Wehrmann werd volgens Transfermarkt.com zo’n 7 ton verdiend. En dan zijn we dus op negatief 9,9 miljoen euro. Werkkapitaal Het werkkapitaal van een onderneming is een indicatie voor de financiële slagkracht. Het werkkapitaal is grofweg gezegd de kortlopende schulden minus de kortlopende vorderingen. In het boekjaar van Feyenoord is deze verslechterd met maar liefst 9,3 miljoen euro naar negatief 18 miljoen euro. Oftewel Feyenoord heeft nog meer kortlopende schulden gemaakt dan er op korte termijn binnen komt. Dat is ook te zien aan de stand van de liquide middelen. Feyenoord had vorig seizoen nog 13,7 miljoen euro in kas, per 30-6-22 was dit nog 8,9 miljoen euro. Met de nog niet verwerkte uitgaande transfers na 1-7 is dit overigens geen reden tot paniek. Er wordt namelijk op hele korte termijn al verbetering verwacht. Overige opvallende posten Andere noemenswaardige post is die van de debiteuren. Hier staan de nog te ontvangen transfersommen op. Te zien is dat Feyenoord nog zo’n 4,8 miljoen euro moet ontvangen van transfers uit vorige seizoenen en verwacht dit bedrag binnen een jaar volledig te ontvangen. Daar staat tegenover dat er nog 2,4 miljoen euro moet worden betaald aan transfersommen aan andere clubs. Feyenoord heeft ook nog een meevaller gehad van 2 miljoen euro. Een schuldeiser heeft het bedrag kwijtgescholden. Tot slot zijn er nog gebeurtenissen na balansdatum. Hier zijn de transfers van Tyrell Malacia, Luis Sinisterra, Marcos Senesi en Fredrik Aursnes opgenomen. Te lezen is dat Feyenoord een positief resultaat op de transfers van 45-50 miljoen heeft gemaakt. De aanschaf van Javairo Dilrosun, Mats Wieffer, Quinten Timber, Santiago Gimenez, Marcos Lopez, Igor Paixão, Dávid Hancko en Ezequiel Bullaude heeft Feyenoord zo’n 38 miljoen euro gekost. Wat zijn nu de conclusies op basis van de jaarcijfers. Als puur wordt gekeken naar eigen vermogen en resultaten staat Feyenoord er niet zo heel goed voor. Het eigen vermogen is op het laagste punt in zeven jaar. Zonder de VvF was dit zelfs negatief geweest. Het transferresultaat is fors negatief en het werkkapitaal toont een verslechtering. Toch is het zeker niet alleen maar ellende. In de jaarcijfers is een positief operationeel resultaat. Feyenoord is dus niet afhankelijk van transfers. Daarnaast zal het eigen vermogen, werkkapitaal en transferresultaat door de gebeurtenissen na balansdatum sterk verbeteren in het huidige jaar. De cijfers zijn dan ook voorzichtig positief te noemen. Mede omdat Feyenoord dit jaar in de Europa League van een iets grotere inkomstenbron is verzekerd dan de poulefase Conference League. De stijgende lijn lijkt ingezet, wel is het een dunne lijn zeker gezien de afhankelijkheid van het blijven spelen in volle stadions. Maar zoals het er nu naar uit ziet kunnen we vooruit zien naar een financieel goed (en hopelijk succesvol) jaar.
Lees ook