Samenwerking vastgelegd tussen Feyenoord en Rotterdamse onderwijsinstellingen

Samenwerking vastgelegd tussen Feyenoord en Rotterdamse onderwijsinstellingen

Al jaren zet Feyenoord zich samen met Rotterdamse onderwijsinstellingen in om de #KrachtvanFeyenoord over te brengen op jonge ambitieuze studenten. Woensdagmiddag 8 januari werd deze samenwerking in de Boardroom van De Kuip bekrachtigd met de ondertekening van een driejarige overeenkomst.


Feyenoord en de onderwijsinstellingen Hogeschool Rotterdam, Hogeschool InHolland, Albeda College en Zadkine College ondertekenden een overeenkomst waarin afspraken staan over onder meer stageplekken bij Feyenoord, keuzevakken, minoren en opleidingen die worden ontwikkeld in samenwerking met Feyenoord, gericht op vakgebieden waar de club actief in is. Denk bijvoorbeeld aan een beveiligingsopleiding of een opleiding tot community coach.

Er lopen nu al meer dan 200 studenten stage bij Feyenoord. Studenten van diverse opleidingen, leeftijden en niveaus krijgen bij de club de kans om aan hun ontwikkeling te werken. Dankzij de nauwe samenwerking met de onderwijsinstellingen zal het aantal stageplekken uiteindelijk worden opgeschaald naar 500. Dat zullen plekken op de meest uiteenlopende gebieden zijn: van beveiliging tot sociaal werk en van horeca tot sport en bewegen.

Met de vier onderwijsinstellingen wordt daarnaast ingezet op onderlinge kennisdeling, met bijvoorbeeld inspiratiedagen, participatie in onderwijsvernieuwingen en gezamenlijke ontwikkeling van innovaties voor maatschappelijke vraagstukken.

De aankomende jaren zal Feyenoord samen met de onderwijsorganisaties doorgaan met het bieden van kansen op het gebied van onderwijs. Manager Maatschappelijke Zaken Ton Strooband: ‘We werkten natuurlijk al nauw samen met deze partners. De samenwerking en de doelen die we willen bereiken, hebben we nu geconcretiseerd. Studenten zijn bij uitstek geschikte en gemotiveerde ambassadeurs om de #KrachtvanFeyenoord over te brengen op de samenleving en zo bij te dragen aan sociaalmaatschappelijke activiteiten. Tegelijkertijd bieden wij hen de kans om zich persoonlijk te ontwikkelen en zichzelf te ontplooien, met hopelijk een succesvolle maatschappelijke carrière als resultaat.’

Lees meer over:

Discussieer mee! 13 reacties

Gast1843715662

Je plaatst een bericht als Gast1843715662