2020-2021 (FC Emmen - Feyenoord)

FC Emmen

FC Emmen - Feyenoord
2 - 3 (2 - 2)
JenS Vesting, Emmen - 01/11/2020 - 14:30 (Eredivisie)

Feyenoord